Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
В Бобов дол порвеждат ОбС-сесия
  Категория: Регионални     11:51 - 20/October/2010

Днес в ОбС -Бобов дол провеждат заседание при дневен ред от 4 токи, съобщи за ”Кубер прес” Нели Карипова председател на ОбС - Бобов дол.
Съветниците ще разгледат предложението на кмета Грети Алексова относно оказване на съдействие на църковното настоятелство на Църква “Св.Николай”, гр.Бобов дол от общинска администрация при подготовка на проектно предложение за кандидатстване по мярка 322 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 год.” Втора точка от дневния ред визира даване съгласие за разделяне на имот № 523003 – публична общинска собственост, представляващ пасище – мера, с площ 305.204 дка., на три дяла в м.”Бели Брег – Ваково” в землището на с.Долистово и промяна начина на трайно ползване на дял І, с площ 99.936 дка. и дял ІІІ, с площ 101.218 дка. за овощна градина. Ще бъда разрешено откриване процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на земеделски земи, частна общинска собственост за отглеждане на едногодишна култури, за срок от пет години в землището на с.Блато и с.Локвата. Последната тема на сесията е изготвянето на проект за изменение на ПУП, одобрено със заповед на кмета.

Кубер прес

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама