Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
69 безработни лица ще започнат работа по Регионалната програма за заетост в област Кюстендил
  Категория: Регионални     15:08 - 12/June/2024

 Броя на работните места в 9-те общини и в Областна администрация е както следва: Община Кюстендил - 22; Община Дупница - 16; в общините Сапарева баня и Бобов дол - по 5; в общините Рила и Кочериново - по 4; в общините Бобошево, Невестино и Трекляно - по 3,

 69 безработни лица ще започнат работа по Регионалната програма за заетост за област Кюстендил през 2024 г., стана ясно на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие,съобщи за „Кубер прес”, Десислава Айдарова пресаташе ОАКюстендил. Лицата ще бъдат наети за срок от 5 месеца към 9-те Общини и към Областната администрация. Приетото на заседанието на Комисията по заетост предложение ще бъде изпратено за съгласуване към Министерство на труда и социалната политика.

        Заседанието откри областният управител инж. Александър Пандурски, а участие взе и неговият заместник Георги Джоглев.  Инж. Пандурски уточни, че Програмата цели повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в регионите, както и справяне с местните проблеми на пазара на труда и осигуряване на устойчива заетост.

  Проекта на Регионалната програма за заетост докладва Любослава Христова – Даскалова, директор на Дирекция „Бюро по труда“- Кюстендил и секретар на Комисията по заетост. Тя представи обобщени данни за разработените регионални програми и класирането на проектните предложения на общините. Приоритетно целеви групи на програмата са: безработни младежи до 29 години; безработни над 55-годишна възраст; безработни лица с основно и по-ниско образование, включително самоопределили се като роми; безработни лица с намалена трудоспособност и продължително безработни лица. 

        Дейностите и работните места по програмата са: координатор - спомагателни дейности в ЦАО; „чистач-хигиенист“- поддържане и опазване на държавната собственост, екологични дейности, насочени към разделно събиране на отпадъци и подготовката им за рециклиране; „общ работник“ - дейности, свързани с поддържане на сградата и прилежащите площи и съоръжения. Размерът на исканите финансови средства по програмата е 382 968,34 лв. 

        Направеното предложение за броя на работните места в 9-те общини и в Областна администрация е както следва: Община Кюстендил - 22; Община Дупница - 16; в общините Сапарева баня и Бобов дол - по 5; в общините Рила и Кочериново - по 4; в общините Бобошево, Невестино и Трекляно - по 3, Областна администрация - 3 броя, както и 1 бр. на непълен щат. Планираното начало на изпълнение на програмата е 01.07.2024 г., а край - 30.11.2024 г.

        Присъстващите на заседанието се запознаха и с писмо на изпълнителния директор на Агенция по заетостта. Писмото е за стартиране на процедурата по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта за 2024 година. Бяха дадени предложения за членове на работна група, която да организира, координира и проведе събирането на информация във връзка с провеждането на проучването.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuber pess

>

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама