Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Кюстендилска търговско-промишлена палата и институции заедно срещу фалшивите медицински документи
  Категория: Регионални     12:56 - 27/May/2024

Кюстендилска търговско-промишлена палата проведе работна среща на тема „Злоупотреби с медицински документи за временна нетрудоспособност“, на срещата присъстваха Областният управител на Област Кюстендил, представители от Министерство на здравеопазването в лицето на ръководството на Национална експертна лекарска комисия, ТП на НОИ - Кюстендил, РЗИ - Кюстендил, ТЕЛК към МБАЛ „Никола Василиев“ -  Кюстендил, ДБТ Кюстендил и членове на КТПП.

Основен акцент на дискусията бе контролът, които се упражнява от институциите върху обжалваните болнични листове. „Процедурата по обжалване е много тежка и тромава,  на практика реален контрол липсва. Проблемът с фиктивните документи за временна неработоспособност е изключително тежък и ощетява не само бизнеса, но и осигурителната система“, обявиха работодатели, който взеха участие в срещата.

Изводът, който се открои е, че поставеният проблем все още не намира решение, въпреки че е идентифициран от дълги години.

В тази връзка КТПП изложи своите предложения за ограничаване и минимизиране на негативните ефекти от тази порочна практика:

Промяна на системата за отговорност и санкции при нарушения в издаване на болничен лист за заето лице, или документ от ЛКК за временна неработоспособност на безработно лице. Отговорност следва да се носи от всички страни в нарушението, както за лекаря, издал болничния лист или лекарската комисия издала документ за временна неработоспособност, така и лицата, който са се възползвали от такъв документ, съобщиха за „Кубер прес”, от Кюстендилска търговско-промишлена палата.

 Създаване система за контрол по спазване предписанията в издадените болнични листа /спазване на режима предписан в болничният лист и стриктно описване на условията на болничния лист – домашно лечение, болница, свободен режим/. Създаване на контролиращи органи по места за извършване на проверки по спазване на  предписаните в болничните листа режими. Тези органи да включват всички заинтересовани страни.

 Въвеждане на практика болничните листа да бъдат заверявани и от лекар, определен от работодателя в срока на болничния с цел превенция на злоупотребите с тези медицински документи.

Кюстендилска търговско-промишлена палата пое ангажимент всички направени предложения да бъдат обобщени и представени пред отговорните институции с цел законодателни промени, водещи до реален и навременен контрол.

 

 

 

 

 

Kuber  press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама