Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Окръжен съд – Кюстендил отчита ръст на приключилите дела и на потвърдените съдебни актове през 2023 г.
  Категория: Правосъдие     16:40 - 29/March/2024

Административният ръководител, съдия Пенка Братанова: През 2023г. Окръжен съд – Кюстендил е наложил наказания на 27 лица, сред които няма непълнолетни. На  23 от тях е наложено наказание „лишаване от свобода“ до 3 години, като по отношение на 18 е приложен чл.66 ал.1 НК / отлагане изтърпяване на наказанието за определен изпитателен срок / – 69%.

 

Положителна оценка за работата на Окръжен съд – Кюстендил дадоха членът на Съдийската колегия на ВСС Олга Керелска и председателят на Апелативен съд – София, съдия Даниела Дончева, които бяха сред гостите на отчета на съда за 2023 година, представен от административния ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова, съобщи за „Кубер прес”, Влади Владимиров пресаташе0Окръжен съд Кюстендил.

„Окръжен съд – Кюстендил и двете районни съдилища са много добре структурирани, организирани и много добре работещи съдилища, с натовареност над средната за страната“, коментира Олга Керелска.

„На първо място Ви поздравявам искрено за успешната работа в една изминала и нелека година. Виждам вашата мотивираност и отговорност, и вярвам, че и занапред те ще бъдат стълб в полза на обществото ни“, каза съдия Даниела Дончева.

Гости на представянето на отчетния доклад на Окръжен съд – Кюстендил бяха още членът на Прокурорската колегия на ВСС - Светлана Бошнакова, окръжният прокурор Камелия Стефанова, председателите на Административен съд – Кюстендил, съдия Иван Демиревски и на Районен съд – Дупница, съдия Иван Димитров, и заместник административният ръководител на Районен съд – Кюстендил, съдия Светослав Петров, както и съдии от съдилищата в съдебния район.

 

1 294 броя дела от всички видове са постъпили за разглеждане през 2023г. в Окръжен съд – Кюстендил. Посочените дела са разгледани заедно с висящите 421 дела. От общо разглеждани през годината 1715 дела, съдът е успял да свърши 1 382, или 81%. В края на 2023г. броят на несвършените дела е 333. Тазгодишното намаление със 152 бр. води до изравняване на постъпленията от 2021г. Данните разкриват трайна тенденция през последните пет години делата да варират между 1 250 – 1 400 броя.

Действителната натовареност на съдиите в ОС – Кюстендил през 2023г. е била – разглеждани средно месечно по 12.43 дела; свършвани средно месечно по 10.01 броя дела.

„Постигнатата натовареност на съдиите от ОС през последните няколко години е оптимална и им дава възможност за стриктно изпълнение на служебните им задължения, задълбочено проучване на делата, произнасяне в разумен срок и изготвяне на качествени съдебни актове. Според публикуваните таблици за натовареност на магистратите в съдилищата в раздел „Съдебна статистика, регистри” в интернет страницата на ВСС, по показателите „натовареност по щат” и „действителна натовареност” за Окръжните съдилища, СГС и СпНС, за последните няколко години Окръжен съд – Кюстендил неизменно се нарежда в първата десетка на горепосочените съдилища в страната“, коментира административният ръководител, съдия Пенка Братанова.

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама