Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Окръжна прокуратура-Кюстендил отчита за 2023 намаление на регистрираната престъпност
  Категория: Правосъдие     13:20 - 22/March/2024

Административния ръководител на Окръжна прокуратура Кюстендил Камелия Стефанова представи резюме на отчетния доклад от 136 страници за дейността и работата на обвинителите, на представянето бяха Светлана  Божнакова –член на прокурорската колегия на ВСС, Антоанета Близнакова-прокурор в Отдел ”Специализиран” във Върховна прокуратура,Емилия Русинова-зам.апелативен прокурор в Апелативна прокуратура София,Пенка Братанова–Административен ръководител на Окръжен съд Кюстендил, Иван Демиревски - Административен ръководител на Административен съд Кюстендил, ст.комисар Светослав Григоров директор на ОДМВР Кюстендил, Светослав Костадинов –директор на Регионална Дирекция –Гранична полиция Кюстендил,комисар Николай Васев-гл.разследващ полицай, Михайл Джадаров зам.директор-ОДМВР Кюстендил, предаде репортер на „Кубер прес”.

„Показателите, които характеризират престъпността (състояние, динамика и структура) са анализирани по данни, предоставени от ОД на МВР гр. Кюстендил за регистрираните и разкрити престъпления и по статистическите данни от Прокуратурата за осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт. В абсолютни цифри, регистрираната престъпност бележи намаление в сравнение с предходните две години. Разкритите престъпления от регистрираните през 2023 г. са 673 броя или 57,82 % разкриваемост /при 51,92% за 2022 г. и 47,22% за 2021 г./. Налице е увеличаване на разкриваемостта спрямо предходните две години. По-голям спрямо 2022 г. /но по-нисък от 2021 г./ е броят на общо пострадалите физически лица - 1139 (при 1104 за 2022 г. и 1175 за 2021 г.), от които 48 са непълнолетни (при 42 за 2022 г. и 69 за 2021 г.), а 63 малолетни (при 39 за 2022 г. и 35 за 2021 г.). Незначително намален е броят на пострадалите юридически лица: 75 (при 78 за 2022 г. и 74 за 2021 г.).” каза Камелия Стефанова при представянето на отчетния доклад.

От отчета се разбра, че е увеличен  броят на преписките в сравнение с предходните две години както в ОП-Кюстендил, така и в РП – гр. Кюстендил. През 2023 г. прокурорите от ОП – гр. Кюстендил и РП – гр. Кюстендил са работили общо по 4 476 преписки или с 582 повече в сравнение с 2022 г. (когато са били 3894) и с 897 повече с тези през 2021 г. (когато са били 3579).  Между административните ръководители в ОП – гр. Кюстендил, РП – гр. Кюстендил и ръководствата на полицейските структури е създадена добра координация, оптимално обезпечаваща необходимите оперативност, срочност и качество на разследване.

„Екипният принцип на работа създава условия за по-бързата и качествена съвместна работа, поради което той следва да продължи и да се разширява. Взаимодействието с разследващите органи - следователи, разследващи полицаи и разследващ митнически инспектор, е на добро ниво. През периода са запазени установените в рамките на дългогодишната съвместна дейност

отношения, характеризиращи се с професионализъм и колегиалност. „ уточни още тя.

Най-голям брой от новообразуваните досъдебни производства са за престъпления по Глава V-та от НК - „Престъпления против собствеността”, а от тях най-много са кражбите по чл.194 от НК. На второ място по брой са образуваните ДП по глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления” - от тях най-голям е броят на образуваните ДП, на трето място са образуваните ДП по глава ІІ от НК ”Престъпления против личността” и ”Престъпления против стопанството”.

Оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт през отчетния период са по-малко в сравнение с предходните две години: същите са 14, което представлява 2,28% от всичките 614 лица,

По сигнал на Агенция Митници са наблюдавани 4 преписки, от които не са образувани досъдебни производства. Наблюдавани са 4 бр. Досъдебни производства. Внесени в съда са 3 прокурорски акта, по които е осъдено с влязъл в сила съдебен акт 1 лице. По материали изпратени от други органи са както следва:

По материали на ДАНС са наблюдавани 2 преписки и 1 ДП. Няма внесени прокурорски актове в съда, респ. осъдени лица;  По материали на Дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР са наблюдавани 14 бр. преписки. Няма преписки решени с образуване на ДП и няма наблюдавани.

Разкритите престъпления от регистрираните през 2023 г. са 673 броя или 57,82 % разкриваемост /при 51,92% за 2022 г. и 47,22% за 2021 г./. Налице е увеличаване на разкриваемостта спрямо предходните две години.

По-голям спрямо 2022 г. /но по-нисък от 2021 г./ е броят на общо пострадалите физически лица - 1139 (при 1104 за 2022 г. и 1175 за 2021 г.), от които 48 са непълнолетни (при 42 за 2022 г. и 69 за 2021 г.), а 63 малолетни (при 39 за 2022 г. и 35 за 2021 г.). Незначително намален е броят на пострадалите юридически лица.

„В обобщение следва да се посочи, че за по-бързото и качествено разследване следва да са налице: достатъчност на кадровата обезпеченост, добра техническа база, висока квалификация и опит, инициативност в разследването, екипен принцип и специализация.” обобщи Камелия Стефановa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuber press

 

 

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама