Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Съдът в Кюстендил отмени глоба от 5000 лева наложена на фондация „Помощ за животинките в беда“
  Категория: Правосъдие     14:47 - 17/March/2024

При проверка на ОБДХ Кюстендил извършена по сигнал в Еремия където според сигнала, в обособено като животновъден обект място се отглеждат голям брой кучета -около 200, е установено,че се отглеждат голям брой кучета . Имотът бил ограден с метална мрежа. Извън имота, служителите на ОДБХ установили, че също има кучета, които свободно обикалят, като някои от тях били агресивни. На проверката не е присъствал представител на Фондацията. В деня на проверката е  съставен Констативен протокол , в който проверяващите описали установеното в хода й. При извършена справка в информационната система на БАБХ  е установено, че животновъдния обект не е регистриран.

 

Съдийски състав на Районен съд – Кюстендил, с председател Мая Миленкова отмени Наказателно постановление издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните- гр. Кюстендил, с което на Фондация „Помощ за животинките в беда“ ,  със седалище и адрес на управление гр. София, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 , лева и осъжда   Областна дирекция безопасност на храните – Кюстендил да заплати на Фондация „Помощ за животинките в беда“ -сумата от 800 лева , представляваща сторени от жалбоподателя разноски за адвокатско възнаграждение,според публикувано решение на съда, предаде репортер на „Кубер прес”.Делото е образувано по жалба на  управител на Фондация „Помощ за животинките в беда“ ,с която обжалва наказателното постановление и се претендират се сторените по делото разноски.

По повод подаден в ОБДХ Кюстендил сигнал , служители на дирекцията в качеството им на  са извършили проверка в с. Еремия, общ.Невестино,мах. „Ковачка“, където според сигнала , в обособено като животновъден обект място се отглеждат голям брой кучета -около 200. На място, служителите на ОДБХ установили , че в поземлен имот , предоставен , по силата на договор за послужване на Фондация „Помощ за животинките в беда“ за отглеждане /обгрижване на кучета, се отглеждат голям брой кучета . Имотът бил ограден с метална мрежа. Извън имота, служителите на ОДБХ установили, че също има кучета, които свободно обикалят, като някои от тях били агресивни. На проверката не е присъствал представител на Фондацията. В деня на проверката е  съставен Констативен протокол , в който проверяващите описали установеното в хода й. При извършена справка в информационната система на БАБХ – ВетИС контролните органи установили, че описаният животновъден обект не е регистриран.  Актът е предявен и връчен на И. К., за която се твърди , че е представител на Фондация „ Помощ за животинките в беда“ , без да е представено никакво доказателство за това представителство.

 

„В конкретния случай,в обстоятелствената част на наказателното постановление,АНО е възпроизвел дословно текстовете на нормите от ЗВмД, които по негова преценка касаят изложената конкретика.За да бъде законосъобразно ангажирана отговорността на нарушителя, обаче освен, че нарушението следва да бъде описано и индивидуализирано в обстоятелствената част на АУАН и на НП по начин, който да позволи на жалбоподателя да разбере за какво деяние е обвинен и е ангажирана административно-наказателната му отговорност, също така това описание следва да бъде подведено под правилно определената административнонаказателна разпоредба.” Се посочва в решението на съда.

 

 Твърдейки, че Фондацията е извършила нарушение на разпоредбата на чл. 51 , ал.1 от ЗВмД както актосъставителя , така и АНО е създал изключителна неяснота относно това по какъв начин описаното в обстоятелствената част на двата акта осъществява състава именно на това нарушение. Неясното и неправилно обвинение и неточната и неясна правна квалификация на същото, представляват съществени нарушения на процесуалните правила , в производството по издаване на НП.

Според съда начинът на  формулирането на НП освен че нарушава правото на защита на наказаното лице не позволява на съда да извърши дължимата проверка за спазване на материалния закон. Още по-голяма неяснота създава цитираната в НП норма от Закона за изменение и допълнение на ЗВмД,която  норма предвижда възможност за собствениците и ползвателите на животновъдни обекти, да подадат заявление за регистрация на животновъдния обект в срок до 6 месеца от влизане на закона в сила.

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама