Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Работодатели и синдикалисти в Кюстендил със становища за създаване на Държавна агенция за хората с увреждания
  Категория: Регионални     15:30 - 11/March/2024

Становища и предложения относно нормативни промени, свързани със създаването на Държавна агенция за хората с увреждания, се обсъдиха на заседание на Областния съвет на хората с увреждания, съобщи за „Кубер прес”, ДесиславаАйдарова пресаташе ОА Кюстендил. Съветът бе свикан от областния управител инж. Александър Пандурски, като участие взеха и експерти от Министерство на труда и социалната политика. 

Представители на институции, на сдружения, на работодателски и синдикални организации изказаха мнение и дадоха становища във връзка със създаването на новата Държавна агенция, която ще бъде правоприемник на Агенцията за хора с увреждания. Така всички решения ще се вземат от един орган и хората няма да обикалят различни институции. С новата държавна агенция много по-бързо, качествено и в срок ще се разрешават проблемите на хората с увреждания в страната. 

Инж. Пандурски представи и част от нормативните промени, свързани с преобразуването на Агенцията. Освен правоприемник на дейностите на настоящата Агенция, ще бъдат възложени и някои нови правомощия на органа. Сред тях са: 
- да осигурява механизма за координация на дейностите на държавните органи при разработването и прилагането на политиката за правата на хората с увреждания, и да координира събирането на данни от различните институции и организации, на базата на които да изготвя анализи и годишен доклад за спазването на правата на хората с увреждания в секторните политики;
- да организира дейността на Националния съвет за хората с увреждания;
- да бъде контактна точка на Република България по изпълнението на националните ангажименти по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да представлява държавата в международни организации и програми, засягащи хората с увреждания;
- да участва в изготвянето и обсъждането на проекти на нормативни актове, стратегически документи, програми и планове, засягащи правата на хората с увреждания  и да дава становища по тях;
- да наблюдава и анализира провеждането на държавната политика за правата на хората с увреждания, и да оказва методическа помощ на органите на изпълнителната власт;
- да ръководи и координира участието в национални и международни програми и проекти за хората с увреждания, и да поддържа контакти със сродни специализирани държавни органи в други държави.

В рамките на заседанието на Областния съвет бе представен и проектът “Развитие на социална икономика”. Пред институциите и организациите в Кюстендил детайли от проекта бяха презентирани от д-р Теменужка Златанова от Министерство на труда и социалната политика.

 

 

 

 

 

 

 

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама