Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Председателя на ВАС Георги Чолаков даде отлична оценка за работата на Административен съд Кюстендил
  Категория: Политика     14:33 - 21/February/2024

 В Административен съд – Кюстендил се проведе годишно отчетно събрание, на което бе представен Доклад за дейността на съда за 2023 г., на събранието присъства председателят на Върховния административен съд – Георги Чолаков,  Ваня Анчева – председател на VІІ-мо отделение на ВАС,  Пенка Братанова – административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, Марияна Сиракова – зам.административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил, прокурор Михаил Крушовски от Окръжна прокуратура - Кюстендил,  Чавдар Тодоров – председател на Районен съд – Кюстендил,  Маргарита Алексиева – съдия в Районен съд – Дупница,  Албена Разсолкова – административен ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил, г-н Емил Велинов – председател на Адвокатска колегия – Кюстендил, магистрати, съдебни служители и представители на информационните медии.
   Председателят на Административен съд – Кюстендил – съдия Иван Демиревски отчете в Доклада за дейността на съда през 2023 г., че са образувани общо 721 дела, от които административни дела 399 броя, а касационни дела 322 броя. От предходния период са останали висящи общо 178 броя дела, съответно административни - 132 броя и касационни - 46 броя. От общия брой дела за разглеждане 899, в края на отчетения период са свършени 770 дела или 86 %, което е изключително добър показател за работата на магистратите и съдебните служители. Правораздавателната дейност на съда се осъществява от шестима съдии и предвид броя на разгледаните дела през годината 899, действителната натовареност на един съдия е 12,49 дела на месец. На база свършени дела, тези по които е постановен окончателен съдебен акт 770, действителната месечна натовареност на един съдия е 10,69 броя дела. През отчетния период съдебните актове по 581 решени по същество дела, са изготвени в 1-месечния срок по чл. 172 ал. 1 АПК, което се равнява на 100% . Няма изготвени съдебни актове в срок от 1 до 3 месеца.
   През отчетния период Върховният административен съд като касационна инстанция и Административен съд – Кюстендил, в тричленен състав като касационна инстанция, са сезирани по общо 169 дела. От свършените през 2023 г. общо 770 броя дела 299 броя подлежат на обжалване. От тях са обжалвани 169 броя дела. В процентно съотношение това се равнява на 67%. Касационни жалби и протести са постъпили срещу 139 решения; частни касационни жалби – са постъпили срещу 23 определения и 4 разпореждания. През отчетния период са постъпили и 3 броя молби за отмяна.
   Към края на периода, ВАС и 3-членен състав на КнАдмС, са се произнесли по 151 касационни и частни касационни жалби и протести, съответно 120 дела са по касационни жалби срещу решения, 29 дела са по частни касационни жалби и 2 дела са по молби за отмяна. Потвърдени са съдебните актове общо по 90 дела, което възлиза на 60%, съответно са потвърдени решенията по 75 дела или 83% и определенията по 15 дела или 17%. Констатира се относително равенство в процентно съотношение на потвърдените решения и определения спрямо общия брой оспорени съдебни актове, по които е налице произнасяне от касационната инстанция. Наблюдава се и намаляване броя на отменените съдебни актове.
   Председателят на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков поздрави съдиите и съдебните служители за постигнатите много добри резултати през 2023 г.
   В заключение председателят на Административен съд – Кюстендил подчерта, че съдът се е утвърдил като авторитетен орган на съдебната власт, а осъществявайки правораздавателната си функция се явява и значим фактор за осигуряване на правовия ред и законността в работата на администрацията на територията на Област Кюстендил, както и за защитата на гражданските права на жителите на областта.

 

 

 

 

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама