Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
ДБТ „Бюро по труда“ – Кюстендил: В края на 2023 -1 848 човека-при равнище на безработица-9,6%
  Категория: Регионални     9:57 - 17/January/2024

Регистрираните безработни лица по образование през месец декември 2023 г., е следната:с висше образование 170 лица, или 9.20 % от общия брой,със средно образование са регистрирани 611 лица, или 33.06 % от общо регистрираните, с основно образование са регистрирани 352 лица, или 19.05 % от общия брой регистрирани  и с начално образование са регистрирани 715 безработни лица, или 38.69 % от общия брой.

Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил която обслужва общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, инфоримра за „Кубер прес”,че броя на регистрираните безработни лица към края на месец декември 2023 г.е 1 848 човека-при равнище на безработица-9,6%,предаде репортер на „Кубер прес”.

В община  Кюстенидил -1 806 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица – 9.6 %, Община Невестино-37 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица –8.6 % и Община Трекляно-5 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица –4.1%.

За ДБТ Кюстендил общият брой регистрирани безработни лица намалява с 35 лица, спрямо предходния месец ноември 2023 г. Спрямо аналогичния период на 2022 г. броя на регистрираните безработни лица в ДБТ Кюстендил се увеличава с 88 лица.

Причината за увеличението на броя на регистрираните лица е приключване на заетостта по някои от програмите за заетост и активиране на дейностите по активиране на неактивни лица, които да бъдат регистрирани в бюрото по труда, с цел включване в подходящи обучения и устройване в заетост.

Равнището на регистрираната безработица през месец декември 2023 г. е изчислена като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица, установени при Преброяване 2021 г

По линия структура на регистрираните безработни лица по образование през месец декември 2023 г., е следната:с висше образование 170 лица, или 9.20 % от общия брой,със средно образование са регистрирани 611 лица, или 33.06 % от общо регистрираните, с основно образование са регистрирани 352 лица, или 19.05 % от общия брой регистрирани  и с начално образование са регистрирани 715 безработни лица, или 38.69 % от общия брой.

През 2023 г. по различните програми и мерки за заетост съгласно Националния план за действие по заетостта и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. са устроени в заетост общо 157 безработни лица.

От 21 декември  Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“. Обучението ще бъде финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост. В него могат да се включат безработни и заети лица, като фокусът ще бъде върху лицата в неравностойно положение, тези без дигитална грамотност, лица от ромски произход, лица с ниско равнище на образование, с ниски/или без дигитални умения, по-възрастни лица и други. Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна, като се предвижда изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи единствено за безработни лица, в случай на дневна присъствена форма.

Всяко безработно или заето лице, което желае да кандидатства за получаване на ваучер за обучение по КК 4 „Цифрова компетентност“, следва да попълни електронно заявление, което е достъпно на официалната страница на Агенция по заетостта.

В заявлението за участие лицето следва да попълни всички задължителни полета, да избере предпочитаното от него обучение, предпочитания доставчик на обучение, форма на обучение, място и адрес на провеждане на обучението.

След подаване на заявлението, на посочения в него имейл адрес, кандидатстващият ще получи информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенция по заетостта. При одобрение на кандидатурата ще бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето ще получи отговор с мотивите.

Допълнителна информация, както и консултация за включване в обучението с ваучери, може да бъде получена във всички бюра по труда. 

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама