Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Областен информационен център – Кюстендил представя възможности за финансиране през новия програмен период
  Категория: Скандално     14:59 - 19/March/2014


Екипът на Областен информационен център – Кюстендил проведе в периода 13 – 17 март 2014 г. четири информационни срещи на тема „Приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период” в общините Бобошево, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня,съобщиха за “Кубер прес”от Областен информационен център – Кюстендил. В рамките на срещите бяха представени проектът на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската Комисия, както и проектите на новите седем оперативни програми. По време на срещите от ОИЦ поясниха, че Споразумението за партньорство и оперативните програми за новия програмен период навлизат в своя финален етап на подготовка. Очаква се до края на месец март Споразумението за партньорство да бъде изпратено официално на Европейската комисия, а оперативните програми да бъдат изпратени за стартиране на официалните преговори с Европейската комисия не по-късно от месец юни 2014 г. На проведените информационни събития беше подробно разяснена същността на Споразумението за партньорство, като беше подчертано, че този документ определя стратегията на държавата за използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие със Стратегия Европа 2020. В проекта на Споразумението са заложени четири стратегически приоритета за изпълнение на политика на сближаване на Европейския съюз, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Заложените приоритети са: образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; добро управление и достъп до качествени обществени услуги. Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на базата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж в страната. Акцент по време на срещите беше поставен и на основните секторни интервенции, които е предвидено да бъдат реализирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 – 2020 г. в областта на транспорта, околната среда, заетостта, социалното включване, образованието, здравеопазването, конкурентоспособността на икономиката, електронно управление, институционалния капацитет и публичната администрация. В дискусионната част на срещите участниците проявиха подчертан интерес към мерките, насочени към надграждане в областта на електронното управление.Кубер прес

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама