Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Липса на кворум отложи създаването на асоциацията по ВиК
  Категория: Регионални     18:17 - 11/November/2010

На обявената за днес среща на общинските кметове от област Кюстендил за учредяване на асоциацията по ВиК -област Кюстендил, дойдоха кметове и упълномощени представители на Кочериново, Бобов дол, Невестино и Рила, от община Кюстендил общински служител не беше упълномощен от ОбС, което го прави невалиден представител, съобщи пред ”Кубер прес”, Николай Спасов гл.специалист Регионално развитие при областна администрация-Кюстендил.
Областния управител Любомир Анчев представи пред медиите презентация по разпределението на гласовете в Общото събрание на Асоциацията, поясни той. 100-те % от Асоциацията се разпределят както следва: за държавата 35%, за общините -Бобов дол-6,51%, Бобошево-1,92%, Кочериново-2,86%, Кюстендил -49,47%, Невестино-1,71%, Рила-2,19% и Трекляно 0,34% , при общо брой население в общините- 98 850.Управлението на ВиК системите се осъществява от министър на МРРБ, координиращ надзора о на национално ниво на месно функцията се изпълнява от областния управител който е и председател на Асоциацията . Органа на управление са: Общото събрание, областния управител, общински кмет и представител на държавата. В правомощията на асоциацията е да определя ВиК оператора, приема решения за сключване на договори с оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на водната услуга и поддържането на ВиК системите, включително за поемането на финансови задължения от водния оператор. Асоциацията е в правото да приема решения за промяна на границите на обособената територия и за прекратяване на съществуването й, както и присъединяването на общините в нея в друга обособена територия. Областния управител може подписва договори с ВиК оператора и други такива от името на Асоциацията, той утвърждава длъжностното разписание, сключва, изменя и прекратява трудови договори на служителите на асоциацията по ВиК.
Председателя се отчита на министърът а МРРБ, ежегодно доклади за дейността от предходната година. Парите за дейностите на асоциацията се осигуряват от МРРБ и от общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им от бюджетите на общините.

Кубер прес

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама