Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
В Кюстендил представиха Модернизация на образователната среда в ОУ„Професор Марин Дринов“ и VI Основно училище „Паисий Хилендарски
  Категория: Новини     14:28 - 8/May/2024

Кмета Атанасов: Проекта освен -че ще придаде по-добра градска среда,той ще спомогне за намаляване разходите от гл.точка на енергийната ефективност  на сградите, което пак ще доведе за по-добър микро климат за учениците в двете сгради.

В общинска заседателна зала Кюстендил  на стартова  пресконференция по проект Модернизация на образователната среда в Основно училище „Професор Марин Дринов“-
Модернизация на образователната среда в VI Основно училище „Паисий Хилендарски, гр. Кюстендил“ , кмета Атанасов припомни пътя по който се е стигнало до финансирането, предаде репортер на „Кубер прес”.

„Един доста измъчен път до стигането на финансирането.Бях общински съветник когато излязоха насоките за кандидатстване,нашите училища бяха отрязани-за кандидатстване –заради дискриминационно условие –задължителното възлагане на инженеринг.Община Кюстендил в лицето на тогавашното ръководство беше разработило инвестиционни проекти –така както би трябвало да се направи.В ролята на общински съветник написахме няколко писма, имах среща-разговор със зам.министър в МОН.С общи усилия успяхме да ги убедим –че тази мярка трябва да отпадне и че трябва да трябва да бъдат дадени повече точки на подготвените проекти,като община Кюстендил.Благодарение на тези 20 точки изпреварихме останалите кандидати от Югозападна България.След избора на изпълнител,трябва ад започната СМР тата ,защото за по-малко от година и половина всичко трябва да е приключило.Тези две училища бяха останали без въведени мерки за ефективна енергийност.”обясни градоначалникът.

По думите му проекта освен –че ще придаде по-добра градска среда,той ще спомогне за намаляване разходите от гл.точка на енергийната ефективност  на сградите, което пак ще доведе за по-добър микро климат за учениците в двете сгради.
 
Координатора на проекта Модернизация на образователната среда в Основно училище „Професор Марин Дринов“-Лила Бояджиева  предстоящите дейности и ефекта от тях.Периода на изпълнение е от 5 януари 2024 до 5 януари 2026 година,стойността е  1 982 812,80 лв. /1 655 075,15 без ДДС , в. т. 1% непреки разходи по Механизма за възстановяване и устойчивост и 327 737,65лв. – невъзстановим ДДС от бюджета на Република България.Основната цел на проекта е д а създаде условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.Както и осигуряване на съвременна материална база, която да гарантира здравословни и качествени условия за обучение в училището чрез изграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.

В дейност: Основен ремонт и обновяване на сградата на Основно училище „Професор Марин Дринов“  се  предвижда извършване на строително – ремонтни дейности, упражняване на авторски и строителен надзор.  Строително – ремонтните дейности ще бъдат изпълнени съгласно заложените мерки в Обследване за енергийна ефективност на ОУ „Проф. Марин Дринов“ и предвидените дейности в Инвестиционен технически проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ІІІ ОУ “Проф. Марин Дринов“ гр. Кюстендил. Строително – ремонтните дейности предвиждат: подмяна на дограма; топлоизолиране на стени; топлоизолиране на покрив; топлоизолиране на подове; подмяна на водно отоплителна инсталация; подмяна на осветителни тела; подобряване на достъпа на лицата с увреждания

 До момента има сключен договор с изпълнител с предмет „Публичност и визуализация по проект № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда в Основно училище „Професор Марин Дринов“ .

Координаторът на Модернизация на образователната среда в VI Основно училище „Паисий Хилендарски, гр. Кюстендил“-Десислава Ризова информира,че специфичните цели са: Осигуряване на съвременна материална база, която да гарантира здравословни и качествени условия за обучение в VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Кюстендил чрез изграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.Както и подпомагане формирането на функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни ученици, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез оптимизиране на образователния процес.Да се повиши безопасността и сигурността на жителите и посетителите на град Кюстендил, чрез поставяне на улично, парково, художествено осветление и видео наблюдение в обекта на интервенция.

Обща стойност на проекта: 2 094 198,59 лв.   с продължителност на проекта: 08.01.2024 г. - 08.01.2026 г. Целта на проект „Модернизация на образователната среда в VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Кюстендил“ е да създаде условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Строително – ремонтните дейности предвиждат: фасади, покрив, стълбищни клетки.
Енергоспестяващи мерки: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Демонтаж и подмяна на стара дограма; Подмяна на осветителни и отоплителни тела;  Мерки за Пожарна безопасност; Подобряване на достъпа на лицата с увреждания.

Сред очакваните резултати са и внедряване на  всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници .
 


 

 

 

Kuber  press

>

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама