Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
В Кюстендил представиха „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“
  Категория: Новини     17:31 - 29/April/2024

Кмета Атанасов: Един прекрасен проект който ще даде ще даде опция на младите хора  на територията на Община Кюстендил.Той ще се намира в двора на ОДК.  Ръководителя на проекта зам.кмета Кристиян Иванчов:Центърът ще предоставя разнообразни дейности, включително и международни такива, помощ на ресурсното развитие за младежи.

 

В общинска заседателна зала в Кюстендил на стартова пресконференция бяха представени от ръководителя на проекта зам.кмета Кристиян Иванчов дейности и целите  по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, кмета Атанасов уточни, че новия проект е на стойност 4 262 175,29 лв.със срок на изпълнение в периода  2,2,2024 до 30,06, 2024 година - предоставеното финансиране е чрез Плана за възстановяване и устойчивост - 3 729 022,76 лева и национално съфинансиране - 533 152,53 лева, предаде репортер на „Кубер прес”.

„Един прекрасен проект който ще даде ще даде опция на младите хора  на територията на Община Кюстендил.Той ще се намира в двора на ОДК. Тук е моментът да съобщя, че по време на кандидатстването не беше допустимо ремонт на съществуваща сграда. Това е причината да не се ремонтира сградата на ОДК, но ние ще търсим друго финансиране.Двете институции ще имат различни дейности – ОДК ще продължи да съществува като център за професионално и личностно развитие, а този Младежки център ще има друга насоченост и ще бъде в двора на ОДК.Искам да уточня, за да не се правят спекулации по темата защо се прави нова сграда. Надявам се, след като бъде завършен проекта повече наши съграждани да се възползват от него, а младите да намерят своя път и развитие.Младите хора да намерят своя път за развитие.Това се случва в един символичен ден за завършващите средното си образование млади хора.Днес направихме с тях една среща с която дадохме началото на нов начин по който ще отпразнуват и отбележат своето завършване- абитуриентските балове на територията на Община Кюстендил.Нещо което ще бъде достойно за изпращане на абитуриентите по пътя към тяхното реализиране напред в живота.Двете дейности имат символичен характер –слагаме началото на нов  „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“,каза кмета Атанасов.

Ръководителя на проекта зам.кмета Кристиян Иванчов дейности и целите  по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“-подчерта,че  младежкият център ще предоставя разнообразни дейности, включително и международни такива, както и помощ на ресурсното развитие за младежи. Целевата група на центъра ще бъдат ученици и младежи от 13 до 29 години, ученици в риск от отпадане или отпаднали от училище, както и младежи от други уязвими групи“, обяви и зам.-кметът Иванчов. Ще бъдат назначени 13 щ. бр., служители на Младежки център- Кюстендил: Управител-1 щ. бр.; Психолог- 1 щ. бр.; Социален работник - 1 щ. бр.;-Социален медиатор - 1 щ. бр.; -Младежки работник - 5 щ. бр.; -Ромски образователен медиатор - 2 щ. бр.;-Домакин/работник поддръжка - 1 щ. бр.; -Хигиенист - 1 щ. бр.

„В МЦ ще се предлага подкрепа за формирането на знания и умения, развитието на личността и реализацията на учениците и младите хора чрез прилагане на иновативни подходи за развиване на компетенции и умения за успешна реализация на пазара на труда. Предоставяните дейности за младежите от Община Кюстендил ще бъдат в посока повишаване на цифровите умения, развитие на предприемаческата грамотност, на общата и финансовата грамотност, развиване на специфични меки умения, които подпомагат социалното включване и пригодността за заетост.
Назначеният персонал ще насърчава включването на младите хора в организираните в МЦ от Община Кюстендил инициативи, ще ги подкрепя в подготовката и провеждането на неформални обучения на младежи в областите на гражданското образование, лидерски умения, меки умения и други.
Специалистите ще работят активно за поддържане на интереса на учениците и младите хора към образованието и придобиването на нови умения, участие в съвместни инициативи и споделяне на общи ценности с техни връстници, вкл. участие в национални и международни инициативи.” обясни ръководителя на проекта зам.кмета Кристиян Иванчов.

С реализацията на проекта като резултати се очакват:Изграждане на инфраструктура, подходяща за развитие и изява на младите хора, съчетано  с осигуряване на необходимия квалифициран персонал към младежкият център, който да бъде в постоянен контакт с представителите на целевите групи и ще допринесе за постигане целите на проекта. С реализиране на проекта ще се надградят усилията на Община Кюстендил за подпомагане и развиване на младежките дейности в града. Младежкия център ще развива дейността си в няколко основни направления, включващи мерки за социално включване и приобщаване, обучителни и образователни модули, развиване на международни отношения с организации със сходна визия и мисия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама