Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
РУО –Кюстендил представи Предложението за държавния план прием 2024/2025
  Категория: Регионални     16:21 - 12/February/2024

През годините се обсъждаше непрекъснато прием на „стругари“, „шлосери“, професии от строителството, които заявяват работодателите. Колкото пъти да сме планирани такива паралелки, те не са се реализирали, като нито един ученик не се е записал в паралелката по време на приема. Понякога дори липсват като желание при класиране.

След проведено заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, В Кюстендил и представянето от Регионално управление на образованието  на предложението за държавния план прием за област Кюстендил  за учебната 2023/2024  година , пред медии началникът на РУО Кюстендил Мая Николова Стойчева  и Силвия  Тонева старши експерт по професионално образование и обучение обявиха, че има заложени 36 паралелки в професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища,20 са паралелките в дневна форма на обучение и 2 са в дуална форма, предаде репортер на „Кубер прес”

„За развитието на жизненоспособен  туризъм и възстановяване традициите в тази област се предлагат специалности към професиите „Организатор на туристическа агентска дейност”, „Ресторантъор”, „Хотелиер” и „Готвач”.За развитието на конкурентноспособно селско стопанство ,преработвателна промишленост, овощарство и подпомагане на селскостопанските производители се предлага специалност „Трайни насаждения” отпрофесия „Техник растениевъд”.За реализиране развитието на транспортната инфраструктура и оптимизиране на енергийната инфраструктура се предлагат специалности към професии „Електротехник”, „Електромонтъор”, „Техник на енергийни съоражения и инсталации” и „Техник на транспортна техника”.За стимулиране на малкия и среден бизнес ,разнообразяване на регионалната икономика и укрепване на бизнес-структурата се предлагат специалности към професия „Икономист” ,”Офис мениджър”,”Икономист.информатик”, Организатор Интернет предложения”,”Приложен програмист”, „Компютърен график”, „Техник на електронна техника” ,”Техник на компютърни системи”,” Оператор в производството на облекло”.” Каза Май Николова-Стойчева.

В предложението за държавния план прием има нова специалност „Компютърна техника и технологии” по професия „Техник на компютърни системи”-заявена от ПГ „Акад.Сергей П.Королъов”-Дупница за изучаване за първи път през учебната 2024/2025 година.

Делът на паралелките обучение чрез работа е 9,09 % от общия брой паралелки за професионално обучение.

От планираните 22 паралелки за професионално образование:4,5 са паралелките за придобиване на втора степен на професионална квалификация  по професия-20,45% и 15,5 паралелки -77,95% за придобиване на трета степен на професионална квалификация  по професия.

От планираните 22 паралелки за професионално образование в Област Кюстендил: по защитени специалности по професии –няма предложени, по специалности от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда-10 паралелки по 9 специалности.

  

Профилираните паралелки в дневна форма на обучение са:

Чужди езици ,Английски/Испански език -1,5

Чужди езици, Испански/Английски -1

Чужди езици, Английски/Немски-1,5

Чужди езици,Немски/Английски-1

Математически-2

Софтуерни и хардуерни науки-3

Природни науки-2

Хуманитарни науки-1

Предприемачески-1

Съотношението в предложение План-прием за област Кюстендил на профилирани към професионални паралелки  е 38,89% към 61,11%.

От предложените 36 паралелки за Държавен план-прием за учебната 2024/2025

 Година -21 паралелки /58,33%/са в STEM профили и STEM професии.

От предложените 14 профилирани паралелки в STEM направления са 8 паралелки -57,14%

От предложените 22 паралелки за професионално образование в STEM професии са 13паралелки -59,09%.

„С така предложения държавен план прием за учебната 2024/2025 година се осигурява достъп до образование и обучение на всички ученици ,осигурено качествено обучение и подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плана за икономическо развитие на Област Кюстендил” каза  още Мая Николова Стойчева.

„През м.г. не се реализира държавния план-прием в две паралелки за професионално образование – едната по професия „Техник на транспортни средства“, Специалност „Електрически транспортни средства“, а другата „Моделиер-технолог“. Там нямаше достатъчен брой ученици, които да са заявили желание да се обучават по тези професии“, обяви Силвия Тонева от РУО.

По нейни думи прогнозният брой ученици през новата учебна година се очаква да бъде по-малък, а именно 911 при 972-ма през миналата учебна година.

„През годините се обсъждаше непрекъснато прием на „стругари“, „шлосери“, професии от строителството, които заявяват работодателите. Колкото пъти да сме планирани такива паралелки, те не са се реализирали, като нито един ученик не се е записал в паралелката по време на приема. Понякога дори липсват като желание при класиране.

При характерната за Кюстендилска област паралелка „Изпълнител на термални процедури“ е имало само един прием преди години. Последният път, когато предлагахме тази паралелка само един беше желаещият ученик и тя не се осъществи. Всички наши ученици искат да се обучават предимно в профили. Най-трудно се пълнят техническите паралелки на професионалните гимназии, но те са и най-търсените от работодателите. Пример за такъв тип паралелка е „Електрически превозни средства““, коментира още Стойчева.

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама