Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
РУО Кюстендил обяви конкурси за директори на седем училища в Област Кюстендил
  Категория: Предстоящо     15:21 - 11/January/2024

Началникът  на РУО – Кюстендил Мая Стойчева-Николова обяви конкурс за заемане на длъжността „директор” на седем  училища на територията на област Кюстендил, информира сайта на РУО Кюстендил, предаде репортер на „Кубер прес”. Училищата с конкурс за директори са: Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил, Спортно училище "Васил Левски" гр. Кюстендил Кюстендил, Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски" гр. Кюстендил, Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Дупница, Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Дупница, Профилирана гимназия "Христо Ботев" гр. Дупница.

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Да са български граждани; граждани на други държави членки; чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен: „магистър“. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.

За заемане на длъжността "директор" в спортно училище да имат не по-малко от 5 години учителски стаж или 5 години професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта.

Да имат придобито образование и квалификация, които да позволяват изпълнението на

 

 

5. Да имат придобито образование и квалификация, които да позволяват изпълнението на чл. 33, ал. 4 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията. Да не са лишени от правото да упражняват професията. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист. Да не са лишени от правото да упражняват професията.

Конкурсът се провежда в два етапа:Писмен изпит, който включва решаване на тест и събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепцията.

Документите се подават от 11.01.2024 г. до 17:30 ч. на 12.02.2024 г. в Регионално управление на образованието – Кюстендил.

 

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама