Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
РДГ Кюстендил отчита общо15 146 проверки
  Категория: Регионални     16:56 - 29/December/2023

           Към 30 ноември 2023 година количеството на  установената от горски инспектори в РДГ Кюстендил незаконно добита дървесина по разкрити и неразкрити нарушения възлиза на дървесина възлиза на 878.2 пл. куб. м.

 На пресконференция директорът на РДГ Кюстендил Здравчо Тодоров информира, че за периода 01.01.2023г.-01.12.2023 година служителите на горската дирекция в Кюстендил в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии от териториалния обхват на РДГ – Кюстендил са извършили общо15 146 проверки, предаде репортер на „Кубер прес”.     Били са проверени  обекти за складиране и преработка и търговия с дървесина –1404, обекти  за  добив на  дървесина-3851 броя,  превозни  средства -6934, ловци 1025 броя, - риболовци 42 и други физически лица 2200.      От началото на 2023 горските инспектори са съставили общо493 броя,АУАН-  като по видове закони, съставените АУАН са както следва:Закона за горите 490 броя е по  ЗЛОД-3 броя.

        Към 30 ноември 2023 година количеството на  установената от горски инспектори в РДГ Кюстендил незаконно добита дървесина по разкрити и неразкрити нарушения възлиза на дървесина възлиза на 878.2 пл. куб. м.

    За единадесетте месеца на 2023 година по издадените наказателни постановления са постановени глоби за  75980 лв.  и имуществени санкции  за 6950 лв.  За същия период са изпратени 15 броя преписки към Районна прокуратура.

През периода е извършена проверка на над 40 броя план-извлечения за промяна вида на сечта и 115 броя постъпили сведения за издаване на предписания за насаждения с налични биотични и абиотични повреди.

Най-чести констатации при извършваните проверки: субективно изготвени обяснителни записки за предложените мероприятия, проектирани мероприятия, несъответстващи с изискванията на нормативната база, неправилно изготвени скици.

“Получени жалби, сигнали и заявления, през годината и до момента са разгледани и проверени 15 жалби, за извършвани незаконни дейности в горските територии за териториите на двете области Кюстендил и Перник. От тях една част са подадени относно разрушени черни пътища в последствие на извършван транспорт на добита дървесина. Останалите получени жалби и сигнали в по-голямата си част са за извършени нерегламентирани сечи в горски територии, възражения по изведени сечи /основно за гори, собственост на физически лица/ и нанесени щети от дивеча на насаждения от земеделски култури. Неоснователните жалби се дължат основно на непознаване от страна на жалбоподателите на действащите нормативни документи, грешна представа за местоположението на възстановените им горски имоти. 88 са получени  сигнали чрез мобилното приложението „Защити гората”. Подавани са  сигнали от граждани, относно съмнения за бракониерство и други незаконни дейности в горите. 80 са получените сигнали от тел.112. Най-честите сигнали са за незаконна сеч, съхранение на дървесина без контролна горска марка и нарушения по Закона за лова.”обобщи той.

Kuber press

 

>

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама