Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
ОИЦ Кюстендил представи резултати и новите си функции
  Категория: Регионални     16:58 - 15/December/2023

В офиса на Областен информационен център – Кюстендил се проведе работна среща с местни и регионални медии, по време на която Любомира Велинова, управител на Центъра, представи постигнатите резултати по приключващия в края на декември пореден проект, осигуряващ функционирането на центъра, както и новите функции на експертите след 2023 г., съобщиха за „Кубер прес“, от ОИЦ Кюстендил.

През последните две години експертите на центъра са предоставили разяснения на 680 запитвания, свързани с възможностите за кандидатстване по европейски  програми. Голяма част от запитванията през този период са свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради и за поставяне на ВЕИ, с възможности за финансиране на самостоятелна стопанска дейност, работа с ИСУН 2020 и др. Центърът е провел 26 информационни събития в областта, изготвят се и се разпространяват  ежемесечни електронни информационни бюлетини, разработени са и две брошури за програмите, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление 2021-2027г.

С решение на Министерски съвет от септември 2023 г. областните информационни центрове са определени за структури, подпомагащи гражданите и бизнеса при реализирането на проекти за енергийна ефективност в изпълнение на реформа „Обслужване на едно гише“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Новите функции на ОИЦ включват предоставяне на информация и услуги за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, кандидатстване по отворени процедури и програми за финансирането им, предоставяне на информация и техническа помощ относно реда за регистриране на сдружения на собствениците съгласно Закона за управление на етажната собственост, предоставяне на информация и съдействие за изготвяне на необходимата техническа документация.

През програмен период 2021-2027, по време на който в страната ще се прилага за първи интегрирания териториален подход (ИТИ), съгласно промените в Закона за регионално развитие и Правилника за прилагането му, служителите на областните центрове са включени в две експертни звена към Регионалните съвети за развитие. Дейността им е свързана с разясняване на подхода и условията за кандидатстване, подкрепа при сформиране на партньорства, провеждане на информационни кампании и публични обсъждания на концепциите за ИТИ, преминали етапа на административно съответствие.

Областен информационен център – Кюстендил е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама