Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Община Дупница набира персонал за услуги за деца в нужда
  Категория: Регионални     15:39 - 12/December/2023

Община Дупница обяви процедура за подбор на персонал за Център за детско развитие, предвиден за разкриване във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0097 „Бъдеще за децата на Дупница“, финансиран от Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, приоритетни оси „Социално включване и равни възможности“ -
2027г.,съобщи за „Кубер прес“, Андрей Богоев пресаташе на Община Кюстендил. Процедурата  е утвърдена със Заповед № РД 04-1819/05.12.2023 год. от Кмета на Община Дупница и е публикувана на сайта на Общината, на информационното табло и в Дирекция „Бюро по труда“, гр.Дупница.

Проектът стартира от 01.11.2023г., като първите 2 месеца са предвидени за подготвителни дейности. Същинското предоставяне на услугите е заложено със срок 12 месеца и начало от месец януари 2024г.

Център за детско развитие ще предлага интегрирани медико-социални услуги за деца в нужда, които целят противодействие на социалното изключване чрез осигуряване на подходяща социална закрила и достъп до набор от ключова специализирана помощ.

Проектът е ориентиран към следните целеви групи деца в нужда и техните семейства, с общ брой 220:

 -Бездомни деца или деца, живеещи в изключително лоши жилищни условия;

 -Деца с увреждания и деца с проблеми с психичното здраве;

 -Деца от семейства с ниски доходи;

- Деца в несигурна семейна среда (деца, жертви на насилие; деца, отглеждани от самотни родители;

-Непълнолетни майки и техните деца; деца на родители трудови мигранти и др.).

За бъдещата дейност на Център за детско развитие е необходим персонал по следните позиции:

 1. Управител - 1 щ. бр.;
 2. Социален работник - 2 щ. бр.;
 3. Педагог - 1 щ. бр.;
 4. Логопед - 1 щ. бр.;
 5. Рехабилитатор - 1 щ. бр.;
 6. Психолог - 1 щ. бр.;
 7. Педиатър - 1/2 щ. бр.;
 8. Медицински специалист - 2 щ. бр.;
 9. Медиатор - 2 щ. бр.:
 10. Шофьор - 1 щ. бр.;
 11. Домакин - 1/2 щ. бр.;
 12. Работник поддръжка - 1/2 щ. бр.;
 13. Хигиенист - 1 щ. бр.

Документи се подават в деловодството на Община Дупница до 17.30 на 14.12.2023г. лично или чрез упълномощено лице.

 

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама