Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
ОбС Кюстендил гласува възнагражденията на кмета- председателя на Общински съвет – Кюстендил и общинските съветници
  Категория: Предстоящо     9:52 - 1/December/2023

Със свое решение ОБС Кюстендил трябва да определят нов размер на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Кюстендил, на председателя на  Общински съвет – Кюстендил и на общинските съветници.

На 7 декември в сградата на Община Кюстендил, ще се проведе третото заседание на общински съвет Кюстендил мандат 2023/2027 , в дневния ред за разглеждане са включени 26 докладни записки, това съобщи на пресконференция Димитър Велинов председател на ОБС Кюстендил, предаде репортер на „Кубер прес“.

Първа точка от дневния ред е  относно членство на Председателя на
Общински съвет - Кюстендил, мандат 2023 – 2027 г. в Националната
асоциация на председателите на Общинските съвети на Република
България, вносител е Димитър Велинов– Председател на Общински съвет - Кюстендил
На сесията ще бъдат определени общинските съветници при общински съвет – Кюстендил за участие в комисията  по защита при бедствия (ЗЗБ), (НОВА - изм. и доп.
ДВ. бр.60 от 7 юли 2020г.),както и ще бъдат определени определяне представители на
Общински съвет – Кюстендил в Комисията  за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.
Предстой  определяне представители на Общински съвет – Кюстендил в Комисията по за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта
и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община
Кюстендил.
С решение на ОБС ще се одобри годишния план за ползване на
дървесина от гори собственост на Община Кюстендил през 2024 година, ще се приеме  Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
Община Кюстендил.
В дневния ред е включено предложение  относно приемане на решение за
утвърждаване на общата численост и структура на общинска администрация-вносител:  Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил
Съветниците ще  определят и гласуват кметските наместничества на територията на община Кюстендил.
Със свое решение ОБС Кюстендил трябва да определят нов размер на
трудовото възнаграждение на Кмета на Община Кюстендил, на председателя на  Общински съвет – Кюстендил и на общинските съветници.
„12 тата по ред докладна записка е  относно вътрешни компенсирани
промени по Бюджета на Община Кюстендил за 2023 г.-с акцент подобряване трите входа на Кюстендил излизане от Дупница и влизане от София и Гюешево, със цел трите входа да придобият приветлив вид, с което да се покаже -че Кюстендил е курортен град от национално значение“, поясни Димитър Велинов председател на ОБС Кюстендил.

На сесията ще се гласуват съществуването на паралелки в Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2023/2024 година под допустимия минимален брой ученици.
Ще бъдат определени минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на един километър пробег и на броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Кюстендил за 2024 г. размера на таксите се запазва от миналата година.
„Ще бъде предоставена финансова помощ на Спортен клуб по естетическа групова гимнастика „Велбъжд“, както и финансово ще подкрепят  и подпомогнат  жители на общината  с остри здравословни и социални причини на жители от Община Кюстендил. Подадените заявления са 14,предстой тяхното разглеждане в комисиите, обясни още той.
На символична цена съветниците ще отдадат  под наем на общински имот – гр. Кюстендил, ж.к. „Върташево“, ул. „Крум Зарев“, респективно клуб за подготовка на деца които се занимават с тенис на маса.

В дневния ред са включени докладни записки свързани с ПУП ве в населени места в костендилско.

 

Kuber press

>

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама