Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
С кметско предписание разрешиха изработване на 3 ПУП-а
  Категория: Регионални     22:18 - 6/November/2009

Днес, 06.11.2009г, в изпълнение на разпоредбите на чл. чл.128,ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил съобщава, че с предписание на Кмета на Община Кюстендил Паунов е разрешено изработване на подробен устройствен план /ПУП/ план за застрояване /ПЗ/за ПИ № 41112.502.323 по плана на гр.Кюстендил с цел промяна на предназначението на ПИ от земеделска земя в терен “За жилищни нужди“ във връзка с процедура по узаконяване на жилищни сгради” на основание § 183 от ЗУТ, съобщи за “Кубер прес”, Юлия Драганова началник сектор”Протокол и връзки с обществеността” към общината.
С друго предписание е допуснато изработване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - УПИ VII-271 , кв.19 по плана на с.Соволяно с цел промяна на предназначението на УПИ от жилищни нужди –“За обществено обслужващи дейности”. С Предписание от изх.№ 94-П-191/22.10.09г на кмета е допуснато изработване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - в частта план за застрояване /ПЗ/ в обхват: УПИ I-4558 , УПИ II-4164, УПИ III-4165, УПИ VI-4560 и УПИ VII-4559 ,кв.256 по плана на гр.Кюстендил с цел провяна на предназначението на УПИ VII-4559 за обществено обслужващи дейности и установяване на свързано застрояване на по отношение сградите от допълващото застрояване в УПИ I-4558 , УПИ II-4164, УПИ III-4165, УПИ VI-4560 и УПИ VII-4559, както и работен устройствен план на основание чл.110,ал.1,т.4, във връзка с чл.113 от ЗУТ – за конкретизиране на свързаното застрояване в цитирания по-горе обхват.

Кубер прес

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама