Рубрики
Реклама
Партньори
Съветниците удължават срока на меморандум община Кюстендил и „Индустриални зони“
  Категория: Новини     19:16 - 23/November/2021

Общински съвет Кюстендил на присъствено заседание избира председател и утвърждава 3 млн.191 хил.193 лева разходи на ОП „Чистота“ за 2021 година.

На пресконференция председателя на Общинска съвет Кюстендил Иван Андонов представи акценти от внесените за разглеждане 20 докладни записки на предстоящата сесия която ще се проведе на 30 ноември във вторник в голямата зала на читалище „Братство 1869“, предаде репортер на „Кубер прес“.
След последните проведени от разстояние заседания общинските съветници присъствено ще изберат председател, това се налага заради въведения ротационен шестмесечен принцип и изтичането на поредния половингодишен срок, поясни той.
На сесията ще бъдат гласувани новите попълнения в постоянните комисии о ЗУТ и бюджет, заради влезли общински съветници в групата на БСП за България, Йордан Тодоров ще влезе в комисията по бюджет, Йордан Ангелков в тази по ЗУТ.
„Има внесени докладни записки свързани с промяна на решение на ОБС относно избор на съдебните заседатели, това се налага заради не набрания необходим брой от 26 човека. Срокът за прием на документи на хора работили в системата или са били съдебни заседатели се удължава до 14 януари. Внесена е докладна записка за провеждане на извънредно заседание на Асоциацията по ВИК с дневен ред от две точки. Първата е предложение за изключване на община Дупница от Асоциацията за което представителя на община Кюстендил в лицето на зам. кметът Росица Плачкова ще бъде упълномощена да гласува „Против“, и втора точка -увеличаване вноската на държавата в Асоциацията чрез МРРБ с 20 000 лева -община Кюстендил ще подкрепи това предложение. Съветниците ще одобрят удължаване на тригодишния срок на меморандума между община Кюстендил и Национална компания „Индустриални зони“. Съветниците ще разгледат докладна записка относно утвърждаване и приемане на окончателната план сметка за разходи на ОП „Чистота“ за 2021 година в размер на 3 млн.191 хил.193 лева. Средствата по пера са за :осигуряване на съдове за битови отпадъци, за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа, капиталови разходи за проучване, проектиране, поддържане, и експлоатация ,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, за почистване на улични платан, улици, паркове ,тротоари. Има докладна записка свързана с допълване и утвърждаване списъка на персонала за транспортни разходи. В дневния ред е включена традиционната докладна записка за подпомагане на хора с остри здравословни проблеми, за целта всеки месец общината отпуска по 3000 лева за граждани нуждаещи се от такова подпомагане.“ обясни Иван Андонов.
Съветниците ще гласуват отдаване на съгласие за утвърждаване на пазарни оценки за имот в селата Вратца и Шишковци, разпореждане с имоти в Драговищица, Вратца. ПУП ве за Соволяно, три са мотивираните искания две за село Ръсово и едно село Берсин, обобщи председателя на ОБС Кюстендил Иван Андонов.

Kuber press

  Коментари     Прочети цялата новина

Времето
Валутен Курс
Календар
Анкета

Страхувате ли се от COVID 19


Да
Не
Има вирус, но не и пандемия
Опасен е за хората в рисковите групи
Преекспонира се опасността от вируса