Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Окръжна прокуратура – Кюстендил: 2018 решени досъдебни производства -2563 броя
  Категория: Правосъдие     18:26 - 5/April/2019

Окръжен прокурор Камелия Стефанова: положителните резултати за 2018 г. са особено видими в показателите на районните прокуратури в гр. Кюстендил и гр. Дупница, което налага извод за значително подобреното качество на тяхната дейност.

Окръжна прокуратура – Кюстендил е проведе годишно събрание за отчет на дейността на прокуратурите от окръжния район за изминалата 2018 г.,съобщиха за “Кубер прес”, от Апелативна прокуратура –Кюстендил.
Сред гостите на събитието са били заместниците на главния прокурор при ВКП Пенка Богданова и Мария Шишкова, завеждащ отдел „Административен“ във ВКП Славка Славова, представителят на прокурорската колегия във ВСС Йордан Стоев, и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – София Албена Вутова, заместник-председателят на Окръжен съд – Кюстендил Пенка Братанова, заместник-председателят на Административен съд – Кюстендил Галина Стойчева. Присъствали са и заместник-директорът на ОД на МВР гр. Кюстендил Веселин Рангачев и главен разследващ полицай Димитър Мицов, както и заместник-началникът на РД ГП гр. Кюстендил Светослав Петров. Участие са взели и магистрати от окръжната и районните прокуратури в гр. Кюстендил и гр. Дупница.
В доклада си окръжният прокурор Камелия Стефанова е подчертала, че през 2018 г. е било обърнато сериозно внимание върху качеството на прокурорската работа за намаляване до минимум върнатите от съда дела и на оправдателните присъди, както и намаляване продължителността на досъдебната фаза.
Общият брой на решените досъдебни производства от прокурор е 2563 или 87,33% от наблюдаваните. Наблюдава се тенденция за намаляване броя на ДП, чието разследване е продължило повече от една година. Като положителен факт е отчетен увеличеният брой на бързите производства – 349 през 2018 г.
Най-голям брой от новообразуваните досъдебни производства са за престъпления против собствеността, от които доминират кражбите. Следват производствата за извършени общоопасни престъпления, сред които най-голям дял имат тези за управление на МПС след употреба на алкохол. На трето място са престъпления против личността, предимно за причиняване на средна телесна повреда. Не малък дял имат и престъпленията против стопанството.
През 2018 г. са наблюдавани общо 24 досъдебни производства за корупционни престъпления, от които новообразуваните са 10. Постановените осъдителни и санкционни решения през изминалата 2018 г. по актове на прокурори от района на Окръжна прокуратура – Кюстендил са 738, което е 89,78 % от общия брой на постановените съдебни решения. Този значителен процент е последица от доброто качество на прокурорската работа в различните фази на наказателния процес.
Окръжният прокурор Камелия Стефанова е обърнала внимание на присъстващите на годишното отчетно събрание, че положителните резултати за 2018 г. са особено видими в показателите на районните прокуратури в гр. Кюстендил и гр. Дупница, което налага извод за значително подобреното качество на тяхната дейност. През изминалата година е продължила възприетата практика върнатите за доразследване дела от съда да бъдат обсъждани и анализирани на работни съвещания. Това се прави ежемесечно и безспорно има положителен ефект.
През отчетния период е намалял броят на делата, върнати от съда на прокуратурите в гр. Кюстендил и гр. Дупница, които са общо 16 броя. Постановените оправдателни съдебни акта са 39 или 4,74 % от общо решените 822 дела. Налице е и висок процент на приведените в изпълнение присъди – 99,77 % или 441 броя от общо получените.
В изказванията си присъстващите на представянето на отчетния доклад гости, са дали много добра оценка за дейността на Окръжната прокуратура и районните в гр. Кюстендил и гр. Дупница през изминалата 2018 г.

Пресцентър – Апелативна прокуратура София


Kuber press

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама