Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
МС реши: Две нови защитени зони в Рила
  Категория: Регионални     14:44 - 27/March/2019

Mинистерският съвет взе решение за определяне на две нови защитени зони в Рила:за опазване на дивите птици и за природните местообитания и дивата флора и фауна.

Министерският съвет взе решение за определяне на две нови защитени зони в Рила – за опазване на дивите птици - с код BG BG0002129 Рила буфер и за природните местообитания и дивата флора и фауна - с код BG0000636 Ниска Рила,съобщиха за «Кубер прес» от правителствената пресслужба .
С приемането на новите защитени зони в района на Рила България изпълни поетите ангажименти в изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-97/17, както и на запитвания от страна ГД „Околна среда“ към ЕК по отношение на отстраняване на недостатъчности в мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията за видовете кафява мечка и главоч.

Kuber press

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама