Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
С 2,6% по-малко са наетите лица в област Кюстендил
  Категория: Регионални     13:24 - 22/March/2019

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 968 лв., а за частния - 747 лева,на 26мяст е в страната по показател средна брутна заплата.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2018 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 27.7 хиляди,съобщи за “Кубер прес”, Даниела Димитрова, началник на отдел "Статистически изследвания - Кюстендил"-ТСБ – Югозапад.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 31.8 и 15.1%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.0% (до 7.1 хил.), а в частния сектор с 2.8% (до 20.6 хиляди).
В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 5.7% по-малко в сравнение с края на декември 2017 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост ” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на декември 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство”, „Култура, спорт и развлечения” и „Транспорт, складиране и пощи”.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 805 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 2.8%. Най-голямо увеличение има в „Образование” и „Култура, спорт и развлечения”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 968 лв., а за частния - 747 лева.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 5.9%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения ”.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 6.1%, а в частния сектор - с 5.4%.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2018 г. област Кюстендил е на 26-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 582 лв., София - 1 144 лв., Стара Загора - 1 132 лв., Враца - 1 108 лв., и Варна - 1 099 лева .

Kuber press

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама