Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Безработните лица в област Кюстендил са 4.5 хиляди,наблюдава се спад с 38.4%
  Категория: Регионални     13:49 - 13/April/2017По степен на образование коефициентът на заетост е най-висок при лицата с висше образование - 71.1%.

През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 54.0 хил., или 69.9% от населението на същата възраст,в сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност-15 - 64 навършени години нараства с 0.7 процентни пункта,съобщиха за “Кубер прес”, от НСИ Кюстендил.
Общият брой на заетите лица e 50.8 хил., или 46.2% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 49.5 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 64.1%, съответно 62.0% за мъжете и 66.4% за жените. В сравнение с 2015 г. коефициентът на заетост 15 - 64 навършени години се увеличава с 3.9 процентни пункта.Коефициентът на заетост за възрастовата група 25 - 34 навършени години е 81.2%, или с 9.9 процентни пункта повече спрямо 2015 година.Наблюдава се увеличение на коефициента на заетост за възрастовата група 35 - 44 навършени години с 0.2 процентни пункта в сравнение с предходната година - от 83.3 на 83.5%. Нарастване с 1.9 процентни пункта спрямо 2015 г. се отчита при коефициента на заетост за възрастовата група 45 - 54 навършени години - от 72.2 на 74.1%.
Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 52.8%, или с 9.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2015 година. Безработните лица са 4.5 хиляди. Спрямо предходната година броят на безработните лица намалява с 38.4%. Коефициентът на безработица намалява с 5.0 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 8.1%. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 23.3 хил., от които 12.2 хил. са мъже и 11.1 хил. - жени.
По степен на образование коефициентът на заетост е най-висок при лицата с висше образование - 71.1%. При лицата със средно образование относителният дял на заетите е 52.5%. От заетите лица със средно образование, които са 32.4 хил., 20.4 хил. са с придобита степен на професионална квалификация.

Kuber press

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама