Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
От Областен информационен център-Кюстендил отчетоха резултатите от “Научени уроци”
  Категория: Регионални     14:38 - 10/February/2014


Резултатите от изследването, проведено в рамките на инициативата „Научени уроци”, бяха представени на 10 февруари на работна среща на Областен информационен център-Кюстендил с журналисти,съобщиха за “Кубер прес” от ОИЦ Кюстендил. Проучването се проведе през месеците юли – октомври 2013 г. сред бенефициенти на територията на цялата страна и имаше за цел да се установи къде са т.нар. „критични места" при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване. Кампанията „Научени уроци“ се проведе по инициатива на Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерски съвет и беше осъществена с помощта на мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. От ОИЦ – Кюстендил припомниха за направеното от тях анкетно проучване сред бенефициенти на територията на област Кюстендил по всички оперативни програми. Очертаните в изследването затруднения бяха разисквани на регионални кръгли маси, по време на които се отправиха конкретни предложения за преодоляване на трудностите и респективно за улесняване на процеса на ползване на средства от еврофондовете през програмен период 2014-2020 г. Необходимост от намаляване на административната тежест, облекчаване на процедурите при кандидатстване и отчитане на проекти и подобряване на комуникацията с управляващите органи бяха сред основните предложения, около които се обединиха участниците в дискусиите. На срещата с медии, експертите от ОИЦ – Кюстендил представиха и обобщения На срещата с медии, експертите от ОИЦ – Кюстендил представиха и обобщения доклад от анкетните проучвания, проведени в рамките на кампанията „Научени уроци” от всички 27 областни информационни центъра. Общо 1153 са бенефициентите от цялата страна, взели участие в изследването, което представлява общо 23% от всички, съгласно данни от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от ЕС в България. От всички попълнени анкетни карти става ясно, че най-много са бенефициентите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които представляват общо 43% от всички респонденти. От доклада става ясно, че основната трудност (23%), с която се сблъскват бенефициентите, е липсата на оборотни средства, с които да се постигнат заложените за изпълнение в проекта дейности. След това се нареждат трудностите при отчитане на проекта, сложните процедури на съгласуване и трудностите при процедурите за избор на изпълнител. В обобщения доклад е посоченосъщо, че сред най-често срещаните предложения от страна на бенефициентите за преодоляване на установените затруднения са да бъдат съкратени сроковете за одобрение на проектите при кандидатстване; да не се променят често изискванията и указанията на Управляващите органи и да се улеснят процедурите за избор на изпълнители. Обобщеният доклад беше изпратен до всички управляващи органи на оперативните програми, както и до одитните органи в страната. Проведена беше и заключителна дискусия по националната кампания „Научени уроци", като в събитието взе участие заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова. В рамките на работната среща с медии, от ОИЦ – Кюстендил информираха и за конкретни мерки за намаляване на административната тежест, предвидени в проекта на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската Комисия. Сред посочените примери бяха мерки за създаване на стабилна и предсказуема среда за изпълнение на програмите и въвеждане на максимална електронизация на комуникацията между бенефициентите и Управляващите органи. „Областните информационни центрове стават все по-разпознаваеми като източник на информация за възможностите за кандидатстване по линия на оперативните програми”, това съобщи Светла Пеева, експерт от ОИЦ – Кюстендил, която поясни, че след интернет страниците на Управляващите органи и портала www.eufunds.bg, участвалите в допитването бенефициенти поставят на трето място именно мрежата от областни информационни центрове като средство за информиране за еврофондовете в България.Кубер прес

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама