Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
В Кюстендил се учреди сдружение „ФОРЕСТ БГ”,оглави го Андрей Миленков
  Категория: Регионални     9:22 - 7/February/2014


В гр.Кюстендил, се проведе учредително събрание на сдружение по ЗЮЛНЦ – „ФОРЕСТ БГ” – сдружение на предприемачите в горския сектор. Повече от 30 фирми работещи в сферата на горското стопанство, в частност на дърводобива и дървопреработването от областите Перник, Кюстендил и Благоевград се обединиха за отстояване на общи интереси и сътрудничество,съобщи за “Кубер прес” Андрей Миленков, един от учредителите.Анализиран бе бизнес климата в горския сектор в югозапада и по конкретно липсата на коректна комуникация и адекватна горска политика от страна държавната горска администрация, довела бранша в изключително затруднено положение. Това постави на дневен ред организирането и сдружаването на фирмите за отстояване на оцеляване на бизнеса си и работни места със всички законови средства.За председател на Управителен съвет беше избран Андрей Миленков, служител на Делта Форест ЕООД гр.Варна,членовете са :Росен Стоянов – Росен Стоянов -2 ЕООД, гр.Кюстендил,Евгени Кочов – Ралица Кочова 2006 ЕООД, гр.Благоевград,инж.Николай Стоянов – Ал Ив Форест Консулт ЕООД, гр.София,Росен Борисов – Агролес Макс ЕООД, гр.Кюстендил,Веселин Камбуров – Върбица Лес Груп ЕООД, гр.Гоце Делчев и Стойо Гергинов - Емона 2013 ЕООД, гр.Брезник.Контролния съвет се оглави от Милена Зарева – лицензиран лесовъд. „ФОРЕСТ БГ” е браншова организация в горския сектор, която обединява на доброволен принцип физически и юридически лица, които упражняват стопанска инициатива във всички области на горското стопанство и имат право да упражняват такава.Част от предмета на дейност на ФОРЕСТ БГ са:Организиране, провеждане и участие в различни формати за обмяна на опит в страната и чужбина и др. подобни на членовете на ФОРЕСТ БГ и на общностите с интереси в областта на горското стопанство и преработката на дървесина.Съставяне и издаване на информационни бюлетини, статии и доклади и други в помощ на стопанската инициатива на членовете и подобряване информираността на обществото за работата в сектора.Сътрудничи с местни и централни власти, организации и сдружения за подпомагане на техните инициативи и решения свързани с горите и пазара на дървесина.Подкрепя своите членове в исканията им за: открити и честни процедури за възлагане на дейностите в горските територии от страна на възложителите им; спазване принципите на свободната и лоялна конкуренция ; справедлива ценова политика.Да участва и подпомага експертно, на всички възможни нива, за разработването и прилагането на различни нормативни документи и решения, касаещи устройството, управлението и ползванията в горите,в частност касаещи дърводобива, преработката и търговията с дървесина.Кубер прес

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама