Рубрики
Реклама
Партньори
Областна социална служба-Кюстендил: Спира социална пенсия за инвалидност
  Категория: Регионални     14:39 - 10/January/2019

Лицата получавали такъв вид пенсия и месечна добавка за социална интеграция ,ще получават нов вид месечна финансова подкрепа, според степента - трайно намалена работоспособност.

От 01.01.2019 г. отпуснатата до 31.12.2014 г. социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия се прекратява служебно на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване,съобщи за “Кубер прес”, Радостина Васева-директор на Регионална дирекция: Социално подпомагане-Кюстендил.
Всички лица, които са получавали такъв вид пенсия и месечна добавка за социална интеграция от дирекция „Социално подпомагане", ще получават нов вид месечна финансова подкрепа, според определената степен трайно намалена работоспособност, до срока на социалната оценка. Посочените плащания ще бъдат преобразувани служебно, като не се налага лицата да подават нови заявления-декларации.
Ползите за хората с увреждания са следните:
Месечната финансова подкрепа е в нови размери, определени като процент от линията на бедност. Размерът на линията на бедност се актуализира ежегодно - размерът на финансовата подкрепа ще се актуализира също ежегодно;
Месечната финансова подкрепа ще се изплаща в по-благоприятния размер за лицата, ако сборът на досега получаваните добавка и пенсия е по-голям от определените в Закона за хората с увреждания размери;
Лицата, на които е отпусната социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия, но не са я получавали поради достигнат таван на основната пенсия, след 01.01.2019 г. ще могат да получават определения размер под формата на месечна финансова подкрепа.
Лицата, които са получавали 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност като втора пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална интеграция, е необходимо да подадат заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия си адрес не по-късно от 31.03.2019 г., за да им бъде отпусната месечна финансова подкрепа, считано от 01.01.2019 г.
Лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, трябва да подадат заявление-декларация, тъй като от 01.01.2019 г. се променя начинът на изплащане - сумата ще се превежда на общините.
“Лицата ще получават новата финансова подкрепа по заявения до момента в дирекция „Социално подпомагане" от тях начин за изплащане на добавката за социална интеграция - по банков път или чрез пощенския клон. Важно е да се уточни, че всички помощи, отпускани от Дирекция „Социално подпомагане", се изплащат през месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Месечната финансова подкрепа ще се изплаща по същия ред - през месец февруари 2019 г. за месец януари 2019 г.” обобщи тя.

Kuber press

  Коментари     Прочети цялата новина


Няма добавени коментари за
Областна социална служба-Кюстендил: Спира социална пенсия за инвалидност

Страници:

  Добави коментар
Времето
Валутен Курс
Календар
Анкета

За или против Инстанбулската конвенция?


Категоричено не
Не съм запознат с нея
Да